Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu sa riadia nižšie uvedeným nákupným poriadkom, tiež aj platnou
legislatívou a obchodnými zvyklosťami. Väčšina ponúkaného tovaru pochádza od autorizovaných dovozcov a oficiálnych distribútorov pre ČR a SR. Je najvyššej kvality a je na tento tovar poskytovaná plná záruka podľa platných legislatívnych predpisov a podľa záručných podmienok výrobcov či dovozcov.

Objednávanie tovaru: Odoslaním internetovej objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť jeho objednávky a vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami dodávateľa. Pokiaľ zákazník pri zadávaní objednávky správne vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ňu doručená kópia objednávky ako potvrdenie zapísania objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pri prvej objednávke bude zákazníkovi tiež zaslané prihlasovacie meno a heslo pre prípadné ďalšie nákupy v e-shope, kontrolu objednávky a stavu jeho vybavenia. Pokiaľ nepríde kópia objednávky na zadanú e-mailovou adresu, v najbližšom možnom termíne nás kontaktujte.

Objednávať tovar možno tiež telefonicky alebo e-mailom.

Objednávka je vždy považovaná za záväznú pre obe strany, nie je dohodnuté inak.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku prevzatia objednaného tovaru.

Storno objednávky zo strany nakupujúceho:Objednávku možno stornovať telefonicky, prípadne e-mailom, pokiaľ je stav objednávky prijatá a tovar nebol expedovaný. V prípade neskoršieho zrušenia objednávky má dodávateľ nárok na náhradu škody, predovšetkým preukázateľných nákladov spojených s expedíciou tovaru. V prípade, že zákazník už vyexpedovanú zásielku stornuje/neprevezme, je povinný uhradiť náklady na dopravu vo výške za dopravu k zákazníkovi + za dopravu naspäť , teda dvojnásobok čiastky, ktorá bola zákazníkovi fakturovaná na objednávke).

Storno objednávky zo strany predávajúceho:


Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku alebo jej časti v prípade, že sa objednaný tovar počas vybavovania objednávky prestane vyrábať alebo dodávať na trh, prípadne sa výrazným spôsobom zmení jeho cena. O storne objednávky bude zákazník informovaný. Pokiaľ už hodnotu objednaného tovaru v stornovanej objednávke uhradil, bude mu príslušná čiastka vrátená v najbližšom možnom termíne.

Dodanie tovaru:

Tovar uvedený ako skladom je štandardne expedovaný do 1 pracovného dňa. Ostatný ponúkaný tovar je prevažne väčšinou expedovaný v rozmedzí 5-14 dní. U menej bežného alebo problematického tovaru však tieto termíny nemusia byť zaručené, lebo závisí na ďalších distribútoroch a dovozcoch. V prípade nedostupnosti tovaru alebo dlhšej dodacej lehote môže zákazník stornovať objednávku telefonicky alebo e-mailom bez akýchkoľvek sankcií z našej strany.

Podrobnejšie viď záložka Platba a doprava

Forma platby

Platba za tovar objednaný prostredníctvom systému je realizovaná prostredníctvom dobierky za tovar.

Naša spoločnosť si vyhradzuje právo umožniť vybraným zákazníkom odber tovaru "na faktúru".

Výber spôsob platby je celkom v kompetencii našej spoločnosti a zákazníkom nevzniká žiadny nárok si ju určovať.Záruka a reklamácia

Všetok ponúkaný tovar pochádza od autorizovaných dovozcov a oficiálnych distribútorov pre ČR, SR a EUROPU, je najvyššej kvality a je naň poskytovaná plná záruka podľa platných legislatívnych predpisov a podľa záručných podmienok výrobcov.

Viac o zárukách a reklamáciách nájdete v záložke Reklamácie.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy – vrátenie tovaru

Tovar nemožno vrátiť podľa odstavca nižšie v prípade, že si zákazník prevzal tovar osobne v obchode.

Tovar nemožno vracať v prípade, že kupujúcim je firma (podnikateľ, právnická osoba), alebo kúpna zmluva sa riadi podľa Obch. zák. Pri tovare kúpeného prostredníctvom internetového obchodu má kupujúci – nepodnikateľ-fyzická osoba podľa Obč. zák. právo do 14 dní od doručenia tovaru na jeho vrátenie bez udania dôvodu. Tovar nesmie byť žiadnym spôsobom poškodený, niesť znaky používania či inak znehodnotený a musí byť zabalený v originálnych obaloch spolu so všetkým príslušenstvom. Ku tovaru musia byť priložené všetky dokumenty a to vrátane faktúry a záručného listu. Následne bude zákazníkovi prevedená príslušná čiastka, ktorá bude znížená o poštovné a ďalšie preukázateľné náklady spojené predovšetkým s expedíciou.

Ochrana osobných údajov:

obchod si váži dôveru svojich zákazníkov a zaväzuje sa, že bude chrániť ich dáta, ktoré musela byť uvedené pre realizáciu objednávky. Tieto dáta nebudú v žiadnom prípade poskytnuté tretej osobe, s výnimkou úverovej spoločnosti pri žiadosti zákazníka o úver. Prevádzkovateľ využije dáta iba pre bežnú komunikáciu so zákazníkom.

Zodpovednosť za správnosť údajov

Dodávateľ upozorňuje, že informácie na webových stránkach sú z časti preberané od tretích strán a môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť teda nemôže bezvýhradne garantovať správnosť ich obsahu. Dodávateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za škody, spôsobené použitím informácií z internetového obchodu alebo odkazovaných webových stránok.

Doprava
Doprava tovaru a montáž Doprava a montáž po dohode so zákazníkom alebo podľa cenníka DHL.

cennik-DHL