Záruka a reklamácie

Záruka a reklamácie

Záručné lehoty a podmienky

Naša spoločnosť poskytuje na dodané pneumatiky záruku v trvaní určenom výrobcom ale min. 2roky odo dňa zakúpenia.
 Záruka sa poskytuje po dobu trvania záručnej doby a vzťahuje sa na všetky materiálové a výrobné Závady, ktoré sa u dodaného tovaru vyskytnú v rámci záručnej lehoty.
 Záruka sa nevzťahuje na Závady prevádzkového charakteru, ktoré pri dodanom tovare vzniknú jeho používaním iným spôsobom, ako bolo určené obecnými predpismi, ktoré spôsob používania tovaru upravujú.
 Záruka sa nevzťahuje na ojazdenie pneumatík, alebo jej poškodenie cudzím predmetom.
 Zo záruky je možné vyňať tovar, ktorý bol používaný k inému účelu, alebo iným spôsobom na aké je určený!
 Záruka nebude poskytnutá zákazníkovi v prípade, že sa nepreukáže platným dokladom, potrebným k poskytnutiu záruky.

Reklamácie

V prípade, že sa na tovare prejavia nedostatky alebo Závady doporučujeme uplatniť reklamáciu okamžite.
 V prípade, že zákazník uplatňuje reklamáciu musí reklamovaný tovar doručiť na sídlo našej firmy.
 Reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote 30 dní.
 Reklamáciu tovaru môže naše spoločnosť uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.
 V prípade oprávnenej reklamácie je naša spoločnosť povinná poskytnúť zákazníkovi náhradu.
 V prípade, že sa jedná o Závadu odstrániteľnú má zákazník nárok na bezplatné odstránenie Závady.
 V prípade, že sa jedná o Závadu neodstrániteľnú má zákazník nárok na výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí.

Reklamačný poriadok našej spoločnosti sa riadi platným Slovenským právnym poriadkom a naša spoločnosť sa zaväzuje, že s ním nesmie byť v rozpore.