5-cestný-ventil-L-tvarový-pre-odlepovač-pneumatík

5-cestný ventil (L tvarový)

ATP-FW2-5-cestný ventil (L tvarový)