5-cestný-ventil-T-tvarový-pre-otvorenie-zatvorenie-upínacích-čelustí

5-cestný ventil (T tvarový)

ATP-FW1-5-cestný ventil (T tvarový)