Zapustený nožnicový zdvihák, vysunuteľná plošina, 3t