Automatická vyvažovačka kolies, s ultrazvukovým šírkovým meradlom