Automatická plnička klimatizácie, pre plyn R1234yf, s tlačiarňou