22mm-ová-ohnutá-eloxovaná-hliníková-trubica

22mm-ová ohnutá eloxovaná hliníková trubica

TDC22-22mm-ová ohnutá eloxovaná hliníková trubica